ماشین های SHIMA SEIKI زیر موجود می باشد جهت سفارش و اطلاعات بیشتر


با ایمیل ما مکاتبه و یا با شماره همراه ما تماس بگیرید .
SHIMA SEIKI SSG122sc Gauge 14


SHIMA SEIKI SSG 234CS Gauge 12


SHIMA SEIKI NSES 234S Gauge 12


SHIMA SEIKI NSES 234S Gauge 7


SHIMA SEIKI SES 234S Gauge 12


SHIMA SEIKI SES 234S Gauge 7


SHIMA SEIKI SSG 234SC 12gg


SHIMA SEIKI NSES 234S 12gg


SHIMA SEIKI  SSG 234SC Gauge 12


SHIMA SEIKI 234 S 12gg


SHIMA SEIKI 234 S 12gg


SHIMA SEIKI 122 CS 3gg


SHIMA SEIKI 234 S 12gg


SHIMA SEIKI 234 S 12gg


SHIMA SEIKI 234 S 7gg


SHIMA SEIKI 122 S 10gg


SHIMA SEIKI 122 FF 5gg


برچسب‌ها: فروش ماشین SHIMA SEIKI, فروش CMS STOLL, فروش ماشین های بافندگی, فروش قطعات یدکی CMS و SHIMA SEIKI

[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:36 ] [ Tissue ]

[ ]